Cần thiết lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất

Cập nhật, 07:08, Thứ Sáu, 25/08/2023 (GMT+7)

(VLO) Đề xuất nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất được kỳ vọng sẽ tránh tình trạng mua bán nhà trên giấy, hoạt động lừa đảo, thông tin sai sự thật.

Vấn đề này được đưa ra tại buổi làm việc giữa Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân với Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai và một số đơn vị trực thuộc Bộ TN-MT về việc xây dựng nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất.

Nhiều đại biểu đề nghị thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất đặt ở cấp văn phòng đăng ký đất đai ở cấp tỉnh, cấp huyện và yêu cầu tất cả các giao dịch báo cáo về Bộ TN-MT thông qua cơ sở dữ liệu đất đai để bộ theo dõi quản lý tập trung, thống nhất.

Đồng thời đề xuất phương án, thành lập sàn trên cơ sở sàn giao dịch bất động sản trong Luật Bất động sản nhưng thiết kế trong luật là sàn phải do Nhà nước quản lý, không giao cho doanh nghiệp.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai cần nghiên cứu đề xuất và phương án thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, đảm bảo không phát sinh thủ tục và không tăng chi phí xã hội.

Việc lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất nhằm thể chế hóa Nghị quyết Hội nghị lần thứ V BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Điều này cũng nhằm giúp thị trường quyền sử dụng đất hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh, bền vững.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), việc nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, tác động tích cực tới thị trường.

Sàn giao dịch quyền sử dụng đất sẽ góp phần quản lý, giám sát một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn thị trường bất động sản thay vì chỉ dừng lại ở sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai và đất nền dự án như hiện tại.

Ngoài ra, khi triển khai sàn giao dịch quyền sử dụng đất, nếu được kết hợp cùng với sàn giao dịch bất động sản thì sẽ là nguồn cung cấp, cập nhật dữ liệu giao dịch, là cơ sở xây dựng dữ liệu, lập bản đồ giá đất trên toàn quốc.

YÊN HƯƠNG