Tích trữ nước ngọt tối đa để phòng, chống hạn, mặn

Cập nhật, 07:24, Thứ Năm, 07/12/2023 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, diễn biến xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ xuất hiện sớm, sâu hơn trung bình nhiều năm, nhưng khả năng ít nghiêm trọng hơn so với mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020.

Tuy nhiên, dòng chảy mùa khô năm 2023-2024 từ thượng lưu sông Mekong về ĐBSCL thuộc nhóm năm ít nước, xâm nhập mặn thuộc nhóm mặn cao, có khả năng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt, nhất là vụ Đông Xuân do thiếu nguồn nước và chi phí sản xuất tăng cao.

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam khuyến nghị các địa phương trong vùng cần phải tích trữ nguồn nước ngọt tối đa ở bất kỳ thời điểm nào xuất hiện nguồn nước ngọt trên các sông, kinh, rạch. Đặc biệt từ nay đến đầu tháng 1/2024, nguồn nước ngọt còn dồi dào, cần tích trữ tối đa để phòng, chống hạn mặn, nhất là các vùng trồng cây ăn trái và có kế hoạch chủ động sản xuất, bố trí thời vụ hợp lý.

Đối với những vùng có nguồn nước khó khăn hoặc xa nguồn nước ngọt, cần xem xét lựa chọn cây trồng chịu hạn, ít sử dụng nước; đồng thời sớm có giải pháp cấp nước ngọt đối với vùng xa nguồn nước ngọt ven biển, trong đó chú trọng nâng cấp, cải tạo các kinh chuyển nước ngọt và các trạm bơm hỗ trợ cho các hệ thống ngọt hóa.

TRUNG CHÁNH