Kết nối phố

Đô thị thông minh

Cập nhật, 14:53, Thứ Tư, 06/12/2023 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Đề án với mục tiêu phát triển ĐTTM bền vững ở Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, khai thác, phát huy các tiềm năng và lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; khai thác tối ưu hiệu quả tài nguyên, con người, nâng cao chất lượng cuộc sống…

Theo đó, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các ĐTTM, có khả năng lan tỏa; tổng kết các cơ chế, chính sách thí điểm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách và triển khai áp dụng trên diện rộng. Tại vùng ĐBSCL, Cần Thơ đóng vai trò là trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, trung tâm y tế của vùng; đồng thời là đầu mối giao thương kinh tế quan trọng kết nối vùng ĐBSCL với cả nước cũng như quốc tế…

Thành phố định hướng phát triển, xây dựng ĐTTM gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số, cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số đảm bảo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; hiện đại hóa hành chính; xây dựng trung tâm điều hành ĐTTM; hoàn thiện hạ tầng ĐTTM, dịch vụ ĐTTM.

Tại Hội thảo “Những giải pháp kỹ thuật hỗ trợ phát triển thành phố thông minh” được tổ chức tại TP Cần Thơ mới đây, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã đề xuất các giải pháp thiết thực hỗ trợ phát triển thành phố thông minh. Đồng thời với mong muốn thành phố cần phải có những nỗ lực và bứt phá mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên công nghệ số, xứng tầm với vai trò trung tâm dẫn dắt của vùng ĐBSCL.

Hội thảo còn đánh dấu các hoạt động hợp tác giữa Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội Hữu nghị Việt- Đức thành phố cùng Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF/Đức) và Trường ĐH Cần Thơ với mục tiêu tạo nền tảng cho sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các hoạt động trao đổi và xúc tiến đầu tư tại thành phố trong thời gian tới.

N.HOÀNG