Lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào quy hoạch đô thị

Cập nhật, 14:48, Thứ Tư, 06/12/2023 (GMT+7)

Theo Quyết định số 385 của Bộ Xây dựng Phê duyệt “Kế hoạch hành động của ngành xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26”, mục tiêu giai đoạn 2022-2030, lồng ghép nội dung thích ứng với BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính vào đồ án quy hoạch chung đô thị (ĐT); 100% các ĐT từ loại III trở lên khi lập quy hoạch ĐT mới hoặc điều chỉnh quy hoạch ĐT phải lồng ghép nội dung thích ứng với BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh, phát triển hạ tầng kỹ thuật ĐT thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; ít nhất 25% khu ĐT mới áp dụng tiêu chí khu ĐT xanh, phát thải carbon thấp…

Tại Vĩnh Long, các quy hoạch xây dựng (quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch ĐT) và quy hoạch tỉnh đều có thực hiện lồng ghép nội dung ứng phó BĐKH.

Cùng với đó, tỉnh đang có Dự án “Mở rộng nâng cấp ĐT Việt Nam- Tiểu dự án TP Vĩnh Long” và Dự án “Phát triển ĐT và tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”, trong đó có hợp phần tăng cường quản lý ĐT thích ứng với BĐKH và hướng tới phát triển ĐT thông minh, bền vững.

SÔNG HẬU