Xã Thiện Mỹ đạt 8/19 tiêu chí NTM nâng cao

Cập nhật, 05:41, Thứ Tư, 05/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Đến nay, xã Thiện Mỹ (Trà Ôn) đã xây dựng đạt 8/19 tiêu chí NTM nâng cao. Hiện xã đang nỗ lực thực hiện đạt các tiêu chí còn lại.

Trong đó, để xây xã đạt chuẩn NTM nâng cao về Giao thông, xã đã thực hiện hoàn thành 8/19 tuyến đường liên ấp đạt 56,5٪; còn 2 tuyến: Mỹ Trung - Mỹ Lợi và Mỹ Trung - Tích Khánh, xã đang tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã.

Về giáo dục, xã có 3 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, riêng Trường Tiểu học Thiện Mỹ B chưa đạt chuẩn cơ sở vật chất, xã đang phối hợp ngành chuyên môn hướng dẫn thủ tục sáp nhập 2 trường (Trường Tiểu học Thiện Mỹ A và Trường Tiểu học Thiện Mỹ B).

Trong thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, xã đang củng cố hồ sơ HTX Nông nghiệp Tích Khánh thực hiện hợp đồng liên kết; thực hiện đăng ký OCOP sản phẩm HTX Cam sành Thắm Tài; truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng trên cây măng cụt đang chờ kết quả; xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế - văn hóa - môi trường) với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màn và 2 trang trại gà.

NGUYỄN PHƯƠNG