Nâng tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 15:03, Thứ Tư, 05/10/2022 (GMT+7)
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Mang Thít.
Đoàn giám sát làm việc tại huyện Mang Thít.

(VLO) Ngày 5/10, Đoàn giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, do ông Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với xã Hòa Tịnh và huyện Mang Thít.

Sau 2 năm về đích NTM, các cơ sở hạ tầng thiết yếu tại xã Hòa Tịnh tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội, tăng mức độ thụ hưởng trực tiếp cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm còn gặp khó khăn.

Đến nay, huyện Mang Thít có 7 xã đạt chuẩn NTM, trong đó 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt 13 tiêu chí trở lên. Các tiêu chí còn lại đều nằm trong nhóm xây dựng kết cấu hạ tầng, cần nhiều kinh phí đầu tư; việc huy động các nguồn vốn từ doanh nghiệp và huy động sức dân còn ở mức thấp.

Huyện đang tập trung củng cố các HTX gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn; đồng thời phấn đấu xây huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Ông Hồ Văn Huân biểu dương những thành quả đạt được của huyện và xã. Đồng thời, lưu ý xã Hòa Tịnh tiếp tục nâng chất các tiêu chí theo giai đoạn mới, đặc biệt là tiêu chí thu nhập và y tế.

Về phía huyện, tiếp tục quan tâm chỉ đạo các xã khẩn trương hoàn thành việc nâng chất các tiêu chí, hướng tới xây huyện đạt chuẩn huyện NTM, trong đó chú ý tiêu chí quy hoạch, chất lượng môi trường sống, hành chính công, kinh tế và nâng tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI