Bộ Nông nghiệp - PTNT trả lời kiến nghị cử tri Vĩnh Long về tình trạng sản xuất phân bón giả, kém chất lượng

Cập nhật, 15:43, Thứ Tư, 05/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Cử tri Vĩnh Long kiến nghị tăng cường thanh tra, kịp thời phát hiện, xử lý triệt để vi phạm sản xuất phân bón giả, kém chất lượng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Bộ Nông nghiệp- PTNT đã có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời kiến nghị cử tri tỉnh, phản ánh tình trạng sản xuất phân bón giả, kém chất lượng vẫn còn lưu hành nhiều trên thị trường, tiềm ẩn nhiều hệ lụy, gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất sản xuất và lợi nhuận của nông dân.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Nông nghiệp - PTNT cho biết, thời gian qua, công tác quản lý vật tư nông nghiệp nói chung, phân bón nói riêng luôn được Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu từ khảo nghiệm, đăng ký, công nhận lưu hành, sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng phân bón. Chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật làm việc với Tổng cục Quản lý thị trường và ký kết quy chế phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực này.

Chỉ đạo thay đổi phương thức thanh tra, kiểm tra từ chỗ theo kế hoạch sang đột xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người sử dụng và các đại lý buôn bán không tham gia hoặc tiếp tay hoạt động sản xuất, buôn bán, vận chuyển phân bón giả, kém chất lượng.

Phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp từ cung ứng vật tư đầu vào đến thu mua sản phẩm đầu ra theo hướng an toàn, nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Bộ Nông nghiệp- PTNT cũng cho biết, đã ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phân bón phục vụ công tác quản lý, sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường. Bộ cơ sở dữ liệu này sẽ là nguồn thông tin duy nhất và thống nhất để truy xuất, công khai, minh bạch và kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất, lưu thông và sử dụng phân bón.

N. HOÀNG