Tăng cường bảo vệ môi trường và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 19:26, Thứ Năm, 06/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 6/10, Bộ Nông nghiệp - PTNT hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM.

Mục tiêu của chương trình là tạo ra môi trường sống lành mạnh ở nông thôn, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp; giàu bản sắc văn hóa, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - PTNT Trần Thanh Nam cho biết: Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 cần tiếp tục triển khai việc cung cấp nước sạch cho người dân vùng nông thôn gắn với việc xử lý chất thải trong sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực nông thôn.

Đồng thời, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cần tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai thực hiện. Việc chuyển đổi số trong xây dựng NTM cần tiếp tục triển khai qua đó hỗ trợ tích cực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, lâm, thủy sản, xây dựng chính quyền điện tử...

NGUYÊN KHANG