Xây mới và sửa chữa 24 căn nhà cho cựu chiến binh

Cập nhật, 05:26, Thứ Năm, 06/10/2022 (GMT+7)

(VLO) Đầu năm đến nay, hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ cất mới 18 căn nhà và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 930 triệu đồng.

Trong đó, tỉnh hội vận động hỗ trợ cất mới 5 căn với số tiền 250 triệu đồng, còn lại do hội cựu chiến binh cấp huyện vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa.

Quý III/2022, hội đã vận động đóng góp quỹ “Mái ấm đồng đội” với số tiền 87 triệu đồng, nâng tổng quỹ đến nay gần 231 triệu đồng.

Thời gian tới, hội tiếp tục vận động xây cất, sửa chữa nhà cho hội viên khó khăn về nhà ở khi có phát sinh mới. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng về nhà ở cho cựu chiến binh và hội viên.

THỤY VŨ