TP Vĩnh Long: 8/11 phường thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND

Cập nhật, 13:24, Thứ Năm, 06/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tình hình thực tế của địa phương, đến nay, TP Vĩnh Long đã thành lập Chi bộ cơ sở Ban Quản lý (BQL) Chợ Long Châu trên cơ sở sáp nhập BQL Chợ Long Châu (Phường 2) với BQL Chợ Cua (Phường 4), chuyển giao Chi bộ BQL Chợ Vĩnh Long và đảng viên về Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ngoài ra, về thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy kiêm nhiệm chủ tịch HĐND phường, TP Vĩnh Long đã thực hiện 8/11 phường, còn lại Phường 2, Phường 9 và phường Trường An.

Thực hiện chủ trương của Đảng, bố trí cán bộ chủ chốt cấp cơ sở không phải là người địa phương, TP Vĩnh Long điều động giữ chức danh bí thư phường, chủ tịch UBND từ phường này sang phường khác 17 trường hợp; đồng thời triển khai thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng ấp- khóm. Hiện thành phố có 53/58 chi bộ có bí thư là trưởng khóm, đạt 91,37%.

Thời gian tới, TP Vĩnh Long tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 18,19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức, bộ máy gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Long về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.

HỮU THÀNH