Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên

Cập nhật, 13:27, Thứ Năm, 06/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Đây là chủ đề của Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, được tổ chức phát động, triển khai trên cả nước từ 1-31/5/2021. Tháng hành động ATVSLĐ nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc... 

Tháng hành động sẽ tập trung triển khai các hoạt động như: thanh- kiểm tra ATVSLĐ, hội nghị, hội thảo, thi an toàn vệ sinh viên, trưng bày triển lãm, thăm doanh nghiệp, thăm hỏi động viên gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động...

BCĐ Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 đã đưa ra những thông điệp, khẩu hiệu để tuyên truyền, hưởng ứng tháng hành động này.

Hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm nay đồng thời tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Vĩnh Long đã tổ chức đoàn đến làm việc với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về đảm bảo ATVSLĐ, tuyên truyền chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

MINH THÁI