Phân công sở, ngành hỗ trợ Bình Tân, Tam Bình xây huyện nông thôn mới

Cập nhật, 13:27, Thứ Năm, 06/05/2021 (GMT+7)

(VLO) Nhằm giúp cho BCĐ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) 2 huyện Bình Tân, Tam Bình hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây huyện đạt chuẩn NTM, BCĐ Giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, NTM và đô thị văn minh tỉnh (gọi tắt là BCĐ tỉnh) đã phân công các sở, ngành tỉnh hỗ trợ, hướng dẫn 2 huyện.

Việc phân công hướng dẫn, thực hiện như sau: Đối với nội dung huyện phải có 100% xã đạt chuẩn NTM, có ít nhất 10% số xã NTM nâng cao (BCĐ tỉnh, huyện, xã); có 100% thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (Sở Xây dựng, UBND huyện); không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn (UBND huyện); tỷ lệ hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của huyện từ 90% trở lên (UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và BCĐ huyện); văn phòng điều phối xây dựng NTM cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, huyện); đạt các tiêu chí huyện NTM (các sở, ngành tỉnh và UBND huyện).

Huyện Bình Tân phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2022, huyện Tam Bình phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2025.

NGUYỄN XUÂN