6 xã đăng ký đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

Cập nhật, 13:48, Thứ Tư, 27/05/2020 (GMT+7)

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay toàn tỉnh có 81/87 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hiện, 6 xã còn lại đăng ký xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đạt tiêu chí trong năm 2020.

Trong đó, xã Tường Lộc (Tam Bình) là địa phương đăng ký mới. Còn lại 5 xã Long Phú, Hòa Lộc (Tam Bình); An Phước, Long Mỹ (Mang Thít) và Long An (Long Hồ) bị rớt tiêu chí và đăng ký thực hiện lại trong năm nay.

Để xây nông thôn mới đạt tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật thì xã có cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ, chính quyền xã đạt “trong sạch, vững mạnh”; tổ chức chính trị- xã hội của xã đạt loại khá trở lên; xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

NGUYỄN PHƯƠNG