Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh

Phối hợp dân vận kéo giảm tệ nạn xã hội

Cập nhật, 14:34, Thứ Năm, 29/03/2018 (GMT+7)

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh vừa hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2018.

Năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; kịp thời nắm tình hình trong quần chúng, phối hợp giải quyết những bức xúc trong dư luận, không để khiếu kiện đông người.

2 ngành cũng đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trên 14.000 cuộc với trên 500.000 lượt người dự, phối hợp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải” tại cơ sở, xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua thực hiện chương trình phối hợp, tình hình tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội giảm so với trước, tai nạn giao thông được kiềm chế, chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự được nâng lên. Nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các loại tội phạm, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý, thảo luận về đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh trật tự và tham gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh đã tặng 40 giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

THANH THẢO- ÁI BÌNH