Xã Nguyễn Văn Thảnh còn 8 tiêu chí cần phấn đấu

Cập nhật, 16:03, Thứ Tư, 28/03/2018 (GMT+7)

Đến nay, xã Nguyễn Văn Thảnh (Bình Tân) đã thực hiện đạt 11/19 tiêu chí. Là xã điểm nông thôn mới năm 2018 của tỉnh, hiện cần phấn đấu đạt thêm 8 tiêu chí trong năm nay.

Xã Nguyễn Văn Thảnh đang tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành có liên quan đôn đốc, triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng để các tuyến đường sớm thi công. Đối với tiêu chí trường học, đang chờ thi công xây 3 trường học.

Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đang liên hệ khẩn trương xây trung tâm văn hóa thể thao xã; bố trí sân chơi, dụng cụ cho trẻ em và người cao tuổi; củng cố thêm 5 điểm ấp có điểm sinh hoạt văn hóa thay cho nhà văn hóa và xây dựng cụm văn hóa liên ấp.

Đối với các tiêu chí còn lại, chủ yếu còn một số nội dung do nội lực xã thực hiện như: thu nhập, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

NGUYỄN XUÂN