TP Vĩnh Long

Phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2018

Cập nhật, 07:47, Thứ Tư, 28/03/2018 (GMT+7)

UBND TP Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2018.

Trong năm 2018, các cụm- khối thi đua của TP Vĩnh Long thống nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, Hội đồng Thi đua khen thưởng TP Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn liền với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

nhân rộng điển hình các mô hình mới, cách làm hay hiệu quả; trong công tác thi đua, phải tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Nội dung phong trào thi đua phải hướng vào nội dung trọng tâm, những việc khó, những khâu đột phá, nhằm đưa phong trào thi đua thật sự mang lại hiệu quả.

Năm qua, công tác thi đua khen thưởng của TP Vĩnh Long có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua của các cụm- khối đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị.

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến như: phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính; phong trào thi đua hiến đất, đóng góp sức người, sức của xây dựng đường giao thông và các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong nhân dân,... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế- xã hội địa phương phát triển.

Dịp này, UBND TP Vĩnh Long tặng giấy khen cho 28 đơn vị thuộc cụm- khối thi đua có thành tích trong phong trào thi đua năm 2017.

NGUYỄN SƠN