Niêm yết công khai thông tin việc đóng BHXH

Cập nhật, 11:26, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Luật BHXH sửa đổi 2014 có quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động định kỳ 6 tháng phải niêm yết công khai thông tin về việc đóng BHXH cho người lao động (NLĐ) và niêm yết công khai thông tin đóng BHXH do cơ quan BHXH cung cấp hàng năm, cụ thể:

1. Về quyền của NLĐ: (Điều 18) Luật BHXH 2014 bổ sung các quyền:

- Được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo các phương thức chi trả trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua tổ chức dịch vụ hoặc qua tài khoản tiền gửi hoặc thông qua người sử dụng lao động (hiện nay, cơ quan BHXH đang thực hiện các phương thức chi trả này);

- Được hưởng BHYT trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi và nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau trong trường hợp mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày;

- NLĐ bảo lưu thời gian đóng BHXH, người bị tái phát thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thân nhân NLĐ được chủ động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động để làm căn cứ hưởng chế độ BHXH và được quỹ BHXH thanh toán phí giám định y khoa trong trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH. Với quy định này, NLĐ và thân nhân NLĐ được khám giám định mà không phải thông qua việc giới thiệu của cơ quan BHXH và không phải trả phí khám giám định như quy định hiện nay;

- Được người sử dụng lao động định kỳ 6 tháng cung cấp thông tin về việc đóng BHXH, hàng năm được cơ quan BHXH xác nhận thời gian đóng BHXH; được quản lý sổ BHXH của mình.

2. Về trách nhiệm của người sử dụng lao động: (Điều 21)

Bổ sung quy định người sử dụng lao động định kỳ 6 tháng niêm yết công khai thông tin về việc đóng BHXH cho NLĐ; bỏ quy định người sử dụng lao động quản lý sổ BHXH khi NLĐ đang làm việc để phù hợp với quy định giao sổ BHXH cho NLĐ quản lý.

Theo dữ liệu của BHXH Việt Nam, đến cuối tháng 12/2015, có hơn 12 triệu lao động có sổ BHXH và trên dưới 300.000 đơn vị sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam đang xây dựng kế hoạch để cơ quan bảo hiểm các cấp cùng với chủ sử dụng lao động rà soát lại số lượng lao động, số lượng sổ BHXH đã được cấp và tình trạng sổ có còn tốt, có bị rách hỏng hoặc có bị mất hay không. Nếu sổ BHXH bị mất, mất tờ rời thì BHXH sẽ tiến hành cấp lại.

Khi bàn giao sổ BHXH cho NLĐ thì BHXH Việt Nam sẽ ký biên bản bàn giao sổ giữa BHXH, doanh nghiệp và NLĐ. BHXH Việt Nam đã rà soát và sẽ tiến hành trả sổ BHXH.

BHXH Việt Nam đã thí điểm ở một số tỉnh- thành về công khai thông tin, trả lại sổ BHXH và cung cấp trên mạng tiến độ đóng BHXH. NLĐ có thể truy cập trên hệ thống thông tin để biết được quá trình đóng và mức đóng của
doanh nghiệp.

Tất cả các nội dung thanh toán trên đều phải căn cứ vào sổ BHXH để giải quyết chế độ.

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG