Doanh nghiệp cố tình nợ BHXH, BHYT kéo dài- xử lý ra sao?

Cập nhật, 11:32, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp và vẫn ở một tỷ lệ cao. Tính đến ngày 17/6, tổng số nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trên 57,4 tỷ đồng, chiếm 4,1% so với tổng số phải thu.

Nếu doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT khi có những vấn đề phát sinh thì người chịu thiệt chính là người lao động.
Nếu doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT khi có những vấn đề phát sinh thì người chịu thiệt chính là người lao động.

Cơ quan chức năng sẽ mạnh tay xử lý nếu doanh nghiệp chây ì, dây dưa để nợ BHXH, BHYT tồn đọng, kéo dài.

Tình trạng nợ đọng BHYT, BHXH vẫn ở mức cao

Theo báo cáo của cơ quan BHXH tỉnh, tính đến nay số người tham gia BHYT mới và đáo hạn là 454.803 người, tăng 69.285 người (tương ứng 18,2%) so với cùng kỳ, đạt 60,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Từ đầu năm đến nay, số thu BHXH, BHYT, BHTN lũy kế tính đến ngày 17/6 là 583 tỷ đồng, tăng 27,1% so với cùng kỳ, đạt 41,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Tổng số người tham gia BHYT trong toàn tỉnh đến nay là 744.826 người (tính cả đối tượng thân nhân quân đội và số người đi ngoại tỉnh), chiếm 71,5%
dân số.

Trong 6 tháng qua, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để thực hiện Luật BHXH và triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia còn một số tồn tại, hạn chế.

Số người lao động khu vực ngoài nhà nước và FDI tham gia BHXH, BHYT mới đạt 64,78% trong tổng số lao động; đối tượng học sinh- sinh viên năm học 2015- 2016 tham gia BHYT giảm so năm học trước, do đối tượng sinh viên các trường ĐH, CĐ tham gia BHYT đạt tỷ lệ thấp.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 136.802 em tham gia, đạt 86,5% trên tổng số, so cùng kỳ năm học trước giảm 0,97%, tương đương 2.025 em. Đối tượng hộ gia đình, mặc dù có sự gia tăng số đối tượng tham gia nhưng chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp và vẫn ở một tỷ lệ cao. Tính đến ngày 17/6, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là trên 57,4 tỷ đồng, chiếm 4,1% so với tổng số phải thu.

Trong số nợ này, nợ BHXH trên 30 tỷ đồng, chiếm 52,4% tổng số nợ, trong đó nợ dưới 1 tháng là 3,2 tỷ đồng; nợ từ 1 tháng đến dưới 6 tháng: gần 21 tỷ đồng; nợ từ 6 tháng trở lên: trên 5,8 tỷ đồng. Nợ BHTN: trên 1 tỷ đồng, nợ BHYT: trên 26 tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng số nợ.

Công khai doanh nghiệp nợ đọng kéo dài

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Tổ thu nợ tiền BHXH, BHYT của tỉnh đã tiến hành thông báo cho 103 đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Trong đó, tiến hành kiểm tra trực tiếp tình hình thực hiện chính sách về lao động, tiền lương và BHXH, BHYT ở 16 đơn vị, doanh nghiệp.

Theo ông Phan Ngọc Rạng- Trưởng Phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh, thành viên Tổ thu nợ của tỉnh cho biết: Qua thông báo yêu cầu thanh toán nợ và kiểm tra trực tiếp của Tổ Thu nợ, đa số các đơn vị, doanh nghiệp khi nhận được thông báo và được kiểm tra đều chấp hành tốt việc chuyển tiền nợ BHXH, BHYT về cho cơ quan BHXH.

Một số doanh nghiệp tuy hiệu quả sản xuất, kinh doanh có nhiều khó khăn, mặt hàng sản xuất ra còn tồn kho, chưa tiêu thụ hết, một số khác đang đợi tiền hoàn thuế để chuyển nộp BHXH, BHYT,… nhưng doanh nghiệp cũng có thiện chí chuyển tiền nợ trước một phần, phần còn lại cam kết sẽ khắc phục nhanh nhất trong thời gian 3 tháng trở lại nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị cố tình nợ, giám đốc thường xuyên tránh mặt không tiếp đoàn kiểm tra và không chuyển tiền nợ, không đối chiếu số phát sinh BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH.

Trước tình hình trên, để khắc phục tình trạng nợ đọng kéo dài, Tổ thu nợ tiếp tục phối hợp cơ quan truyền thông và các ngành chức năng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để chủ sử dụng lao động và người lao động nâng cao nhận thức về Bộ luật Lao động, Luật BHXH, BHYT.

Ngoài ra, sẽ phối hợp Cục Thuế, Sở Kế hoạch- Đầu tư cập nhật số lao động của các doanh nghiệp mới được thành lập làm cơ sở kiểm tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Theo ông Phan Ngọc Rạng, Tổ thu nợ tiếp tục phát hành thông báo yêu cầu thanh toán nợ và thực hiện kế hoạch đi cơ sở kiểm tra, phúc tra trực tiếp các đơn vị, doanh nghiệp nợ đã ký cam kết trả nợ nhưng vẫn dây dưa.

Đồng thời, phối hợp cơ quan báo chí công khai các đơn vị, doanh nghiệp có khả năng nhưng cố tình nợ BHXH, BHYT kéo dài.

Bài, ảnh: BÙI THANH