Xây dựng 77 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả

Cập nhật, 11:35, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Đó là một trong những nhiệm vụ đến cuối năm đã được thông qua tại hội nghị sơ kết công tác hội, phong trào nông dân 6 tháng đầu năm và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2013- 2018 của Hội Nông dân tỉnh, vào sáng 28/6/2016.

Hội sẽ tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác sản xuất và làng nghề truyền thống, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút lao động.

Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao kiến thức, trình độ cho hội viên, nông dân.

Hiện, toàn tỉnh có 28 hợp tác xã và 1.829 tổ hợp tác nông nghiệp, 25 làng nghề truyền thống được công nhận, góp phần giải quyết việc làm cho gần 10.400 lao động.

Giá trị sản lượng ngành nghề nông thôn ước gần 2.000 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động trong làng nghề khoảng 13,4 triệu đồng/người/năm. Nhìn chung, các mô hình sản xuất trong nông dân đang từng bước được đổi mới.

XUÂN TƯƠI