"Thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn"

Cập nhật, 16:30, Thứ Sáu, 18/03/2022 (GMT+7)

(VLO) Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên hữu ích. Nổi bật là các công trình “Thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn”.

Chỉ tính riêng năm qua, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện hàng chục công trình này. Trong đó, Huyện Đoàn Long Hồ thực hiện 4 tuyến đường thắp sáng, Thị Đoàn Bình Minh thực hiện 2 tuyến đèn đường. Riêng Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã hỗ trợ thực hiện 10 tuyến đèn đường...

Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, công trình “Thắp sáng tuyến đường giao thông nông thôn” đã mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự, làm thay đổi diện mạo địa phương.

Năm 2022, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện 10 tuyến đường thắp sáng; đồng thời vận động các cấp bộ Đoàn tùy tình hình thực tế mà triển khai thực hiện công trình.

PHƯƠNG VY