Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Cập nhật, 14:18, Thứ Sáu, 25/06/2021 (GMT+7)

(VLO) Theo đó, từ đầu năm đến nay cấp bộ Đoàn đã tiếp tục triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các buổi sinh hoạt lệ, sinh hoạt dưới cờ, về nguồn.

Cùng với đó, tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của BCH Trung ương Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015- 2030”, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018- 2022.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành tổ chức triển khai, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống ma túy, luật an ninh mạng, an toàn giao thông… Qua đó, đã tổ chức hơn 1.700 cuộc giáo dục, tuyên truyền cho trên 140.000 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Thông qua các hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ sống có lý tưởng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

CẨM HUỆ