Duy trì hoạt động hiệu quả 17 CLB lý luận trẻ

Cập nhật, 22:20, Thứ Năm, 25/05/2023 (GMT+7)

Từ khi ra mắt vào quý IV/2019 đến nay, CLB Lý luận trẻ tỉnh đã phát huy tốt vai trò quan trọng trong công tác định hướng dư luận xã hội, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

CLB sinh hoạt một lần/quý, với hình thức phong phú như: thông tin thời sự trên các lĩnh vực, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn đàn, hội thảo.

Nhiều hoạt động hay được CLB tổ chức như: sinh hoạt chuyên đề “ĐVTN tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Diễn đàn “Giải pháp phòng chống biểu hiện “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong thanh niên giai đoạn hiện nay”; Diễn đàn “Giải pháp định hướng truyền thông trên không gian mạng trong công tác đoàn và phong trào thanh niên”…

Qua đó, cung cấp kịp thời những thông tin chính thống, tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đến nay, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động 16 CLB lý luận trẻ. Các CLB đã và đang khẳng định rõ hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần bồi dưỡng, định hướng chính trị tư tưởng cho ĐVTN.

PHƯƠNG VY