Giới thiệu trên 1.830 đoàn viên ưu tú cho Đảng

Cập nhật, 04:54, Thứ Sáu, 11/02/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 6.700 cuộc tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; đạo đức, lối sống văn hóa; phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh, các cấp bộ Đoàn còn thực hiện trên 1.900 công trình, phần việc thanh niên xây dựng cầu, đường, nhà nhân ái, thắp sáng đường quê…

Thông qua các hoạt động thực tiễn trên đã góp phần xây dựng thế hệ đoàn viên có lòng yêu nước, có đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh, có ý chí để vươn lên.

Qua đó, đã phát hiện và giới thiệu trên 1.830 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong năm 2021, toàn tỉnh phát triển 737 đảng viên mới, trong đó có 577 đảng viên mới là đoàn viên ưu tú do tổ chức Đoàn giới thiệu.

CẨM HUỆ