Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp

Cập nhật, 13:54, Thứ Ba, 07/02/2023 (GMT+7)

(VLO) Báo cáo thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị chức năng cho biết, năm qua đã tiếp nhận khoảng 12.000 hồ sơ của người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN).

Kết quả, ngành đã giải quyết TCTN đầy đủ, kịp thời cho số lao động trên, tổng số tiền chi trả gần 230 tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.500 người đã được hỗ trợ học nghề; hơn 1.000 người được giới thiệu có việc làm.

Theo thống kê, nhóm ngành nộp hồ sơ hưởng TCTN nhiều nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 52,4%; hoạt động dịch vụ khác 26,2%...

Ở nhóm nghề, lao động nộp hồ sơ hưởng TCTN nhiều nhất là thợ may, thêu và các thợ có liên quan chiếm 54,1%; nghề nghiệp khác 31%... Qua rà soát có 87,5% người thất nghiệp là lao động phổ thông (không có bằng cấp, chứng chỉ); người thất nghiệp là nữ
chiếm 60,8%.

Vấn đề đặt ra là cần có các biện pháp đủ mạnh như hỗ trợ học nghề giúp nâng cao trình độ cho người lao động; đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm; người lao động cần chủ động nâng cao trình độ tay nghề để đáp ứng yêu cầu phương thức sản xuất mới.

MINH THÁI