Đưa 147 người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 11:01, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)

Sở Lao động - TB - XH cho biết, tháng 1/2023, đã giải quyết việc làm mới cho 668 lao động, trong đó đưa 147 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Năm nay, cùng các ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết nối thị trường lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động.

MINH THÁI