Hỏi - Đáp Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (tt)

Cập nhật, 23:41, Chủ Nhật, 30/10/2022 (GMT+7)

Hỏi:

Tôi làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) và có quyết định hưởng 7 tháng từ ngày 27/4 - 26/11/2022. Tôi đến khai báo thông tin tìm kiếm việc làm với Trung tâm Dịch vụ việc làm vào ngày 28/7/2022 là đang thử việc và chưa ký hợp đồng lao động (LĐ) chính thức với công ty. Đến ngày 2/8/2022 tôi nhận được tiền TCTN tháng thứ 4. Sau đó tôi ký hợp đồng LĐ có thời gian thử việc 1 tháng từ 1- 31/7/2022 và hợp đồng có hiệu lực kể từ 1/7/2022 nhưng đến ngày 29/82022 công ty mới đưa hợp đồng LĐ cho tôi. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có bị nộp lại số tiền TCTN đã nhận của tháng thứ  4 hay không? Thời gian còn lại hưởng TCTN của tôi có bị mất không?

Nguyễn Thanh Tùng

(huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời:

Căn cứ khoản 9, Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định người LĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN khi có việc làm; người LĐ được xác định là có việc làm khi: “Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng LĐ theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Ngày mà người LĐ được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng LĐ có hiệu lực theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định tại khoản 9, Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày người LĐ có việc làm, người LĐ phải thông báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN và kèm theo bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt hưởng TCTN.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - TB - XH quy định: Trường hợp phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật hoặc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định của pháp luật thì cơ quan ban hành quyết định về việc hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp phải ban hành quyết định thu hồi số tiền đã chi sai.

Theo nội dung bà cung cấp, bà và công ty ký kết hợp đồng LĐ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022 nhưng đến ngày 29/8/2022 bà mới đến Trung tâm Dịch vụ việc làm nộp hợp đồng LĐ để chứng minh là có việc làm, như vậy là chưa đảm bảo thời hạn theo quy định nêu trên (trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày người LĐ có việc làm). Do đó, trung tâm sẽ thực hiện chấm dứt hưởng TCTN đối với bà, đồng thời bà phải nộp lại tiền hưởng TCTN tháng thứ 4 do bà đã tìm được việc làm trong tháng hưởng thứ 3.

Theo quy định tại điểm 5, khoản 9, Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 5, Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định: Người LĐ bị chấm dứt hưởng TCTN khi có việc làm nhưng không thực hiện thông báo theo quy định thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà người LĐ chưa nhận TCTN không được bảo lưu.

Vì vậy, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà bà chưa nhận TCTN không được bảo lưu do bà có việc làm nhưng không thực hiện thông báo trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng LĐ của bà có hiệu lực.

MINH THÁI (thực hiện)