Thông báo tuyển dụng Tổng cục Thuế năm 2022

Cập nhật, 16:16, Thứ Năm, 27/10/2022 (GMT+7)

Được sự phê duyệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 cục thuế tỉnh, thành phố.

Thời gian đăng ký trực tuyến: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 21/10 - 19/11/2022. Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp: 5 ngày làm việc, kể từ 15 - 19/11/2022.

Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển; địa điểm tiếp nhận hồ sơ; nội dung thi và hình thức thi,... được đăng trên website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế và 62 cục thuế tỉnh, thành phố.

TỔNG CỤC THUẾ