Hỏi - Đáp Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (tt)

Cập nhật, 07:40, Thứ Ba, 25/10/2022 (GMT+7)

Hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), tôi muốn biết quy định về việc hỗ trợ học nghề như thế nào? Quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia học nghề ra sao?

Nguyễn Thị Tươi

(huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

 - Người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp:

+ Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

- Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Như vậy, khi bà đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì sẽ được hỗ trợ học nghề theo quy định.

Quyền lợi khi bà tham gia học nghề:

Căn cứ Quyết định số 17/2021/QĐ - TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia BHTN như sau:

“Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4.500.000 đ/người/khóa đào tạo. Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1.500.000 đ/người/tháng”.

Trong thời gian được hỗ trợ học nghề, bà được miễn thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng.

Nghĩa vụ khi bà tham gia học nghề:

Bà phải tham gia đầy đủ khóa học nghề, nếu bà nghỉ học phải thực hiện quy định về thôi học tại cơ sở đào tạo nghề, đồng thời thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ việc làm biết và tiếp tục thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định.

MINH THÁI (thực hiện)