Hỏi - Đáp Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (tt)

Cập nhật, 07:41, Thứ Ba, 25/10/2022 (GMT+7)

Hỏi: Cho tôi hỏi quy định về hồ sơ đề nghị hưởng TCTN như thế nào? Nếu tôi chưa có nhu cầu hưởng TCTN thì số tiền tôi tham gia BHTN có bị mất hay không?

Lê Thị Hoa

(huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời:

Căn cứ khoản 1, Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và khoản 6, Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gồm:

(1) Đề nghị hưởng TCTN.

(2) Bản chính hoặc bản sao của một trong các loại giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Một số giấy tờ có liên quan khác nếu không có một trong những giấy tờ nêu trên.

(3) Sổ BHXH.

Trường hợp bà không có nhu cầu hưởng TCTN thì số tiền bà tham gia BHTN không bị mất, thời gian tham gia BHTN chưa hưởng TCTN sẽ được cộng dồn khi bà tiếp tục đi làm và có tham gia BHTN. Sau thời gian đi làm, nếu bà tiếp tục nghỉ việc thì thời gian tham gia BHTN sẽ được tính cộng dồn lần trước và lần sau lại. Khi đó, bà có nhu cầu hưởng TCTN thì sẽ được giải quyết khi bà đáp ứng đủ điều kiện hưởng TCTN theo quy định.Hỏi: Cho tôi hỏi quy định về hồ sơ đề nghị hưởng TCTN như thế nào? Nếu tôi chưa có nhu cầu hưởng TCTN thì số tiền tôi tham gia BHTN có bị mất hay không?

 

MINH THÁI (thực hiện)

Lê Thị Hoa

(huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long)

Trả lời:

Căn cứ khoản 1, Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP và khoản 6, Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gồm:

(1) Đề nghị hưởng TCTN.

(2) Bản chính hoặc bản sao của một trong các loại giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Một số giấy tờ có liên quan khác nếu không có một trong những giấy tờ nêu trên.

(3) Sổ BHXH.

Trường hợp bà không có nhu cầu hưởng TCTN thì số tiền bà tham gia BHTN không bị mất, thời gian tham gia BHTN chưa hưởng TCTN sẽ được cộng dồn khi bà tiếp tục đi làm và có tham gia BHTN. Sau thời gian đi làm, nếu bà tiếp tục nghỉ việc thì thời gian tham gia BHTN sẽ được tính cộng dồn lần trước và lần sau lại. Khi đó, bà có nhu cầu hưởng TCTN thì sẽ được giải quyết khi bà đáp ứng đủ điều kiện hưởng TCTN theo quy định.