Có 5 hợp tác xã tham gia đề án hợp tác xã kiểu mới

Cập nhật, 10:27, Thứ Năm, 30/09/2021 (GMT+7)

UBND tỉnh đã phê duyệt các hợp tác xã (HTX) tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, 5 HTX tham gia đề án gồm: HTX Thủ công mỹ nghệ Quyết Thắng, HTX Dịch vụ công cộng Ngọc Chinh, HTX Mekonggreen, HTX Sản xuất- Dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt, HTX Nông nghiệp Thuận Thới.

Mục tiêu nhằm hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận vốn ưu đãi và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm, đảm nhiệm các dịch vụ đầu vào, sơ chế/chế biến và đầu ra trong chuỗi giá trị nông sản xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả của các HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh.

LÝ AN