Tháng 8: nhiều doanh nghiệp tạm dừng sản xuất

Cập nhật, 18:16, Thứ Năm, 02/09/2021 (GMT+7)

Theo Cục Thống kê, trong tháng 8/2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là những trường hợp nhiễm bệnh tăng nhanh trong các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã phải tạm ngừng hoạt động, hàng ngàn công nhân phải nghỉ việc tạm thời.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8/2021 ước giảm hơn 34% so với tháng trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 7,51%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 36,89%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt giảm 3,28%. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này giảm 41,53%. Tính chung trong 8 tháng 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 2,57% so với cùng kỳ năm trước.

Trước những khó khăn đó, ngành chức năng trong tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp được hoạt động sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”. Nhờ vậy, một số ngành công nghiệp vẫn đảm bảo sản lượng sản xuất, góp phần kiềm chế mức giảm chung của toàn ngành. Trong khi đó, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/8/2021 giảm 56,12% so với cùng thời điểm năm trước. Cụ thể, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm hơn 3%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm hơn 42%; doanh nghiệp FDI giảm gần 64%.

LÝ AN