Hỗ trợ 27 đề án khuyến công

Cập nhật, 14:07, Thứ Sáu, 13/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Năm 2022, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp triển khai thực hiện 27 đề án khuyến công thuộc các nhóm: hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp;

thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; tuyên truyền về hoạt động khuyến công; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với cơ sở công nghiệp nông thôn; tham gia hội chợ triển lãm trong nước.

Theo đó, đã hỗ trợ 10 cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với tổng kinh phí 1,68 tỷ đồng; hỗ trợ 3 hộ kinh doanh thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói với kinh phí 109 triệu đồng; hỗ trợ 2 doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa với kinh phí 5 triệu đồng; thực hiện các đề án tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tham gia 2 cuộc hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu;…

Đối với khuyến công quốc gia, đã nghiệm thu, bàn giao 3 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất trái cây sấy, sản xuất các sản phẩm từ xoài và sản xuất kẹo cho 3 doanh nghiệp với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

CÔNG NGÔN