Tam Bình: Xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật, 05:16, Thứ Ba, 08/03/2022 (GMT+7)

 

Huyện phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu.
Huyện phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu.

(VLO) Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp đề ra về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021- 2030 tại huyện Tam Bình.

Cụ thể, huyện tăng cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời, từng bước xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp lợi thế của huyện.

Trọng tâm là chọn lọc, liên kết các mô hình để hình thành và phát triển một số vùng chuyên canh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với tiêu thụ trên một số sản phẩm chủ lực: vùng sản xuất giống lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ (ở xã Mỹ Lộc, Phú Lộc, Hậu Lộc); vùng sản xuất cây ăn trái: cam sành, bưởi, dừa (ở xã Ngãi Tứ, Bình Ninh, Loan Mỹ, Mỹ Thạnh Trung,...), rau ăn lá (Ngãi Tứ, Long Phú,…)

Mục tiêu cụ thể đến 2025, phấn đấu giá trị tăng thêm ngành nông- lâm- thủy sản tăng bình quân 2,5%/năm; diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt 1,4% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp và đến năm 2030 đạt 2,7%; sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 20% trong tổng sản phẩm nông nghiệp và đến năm 2030 chiếm 50%,…

Tin, ảnh: TRÀ MY