Nhà nông tìm hiểu

Mức thu phí kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Cập nhật, 08:21, Thứ Ba, 01/03/2022 (GMT+7)

Xin hỏi hiện nay mức thu phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật (BVTV) được quy định như thế nào và những trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật?

Nguyễn Thành Khiêm

(Trung Hiếu- Vũng Liêm)

Anh Khiêm thân mến! Ngày 17/5/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 33/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và BVTV thuộc lĩnh vực nông nghiệp như sau:

Người nộp phí gồm: Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuốc BVTV; thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực BVTV; kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh.

Tổ chức thu phí gồm: Cục BVTV (thuộc Bộ Nông nghiệp- PTNT), Chi cục Kiểm dịch thực vật (thuộc Cục BVTV) và cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở địa phương.

Mức thu phí: Trong hoạt động kiểm dịch và BVTV thuộc lĩnh vực nông nghiệp được quy định tại biểu phí ban hành kèm theo thông tư này. Trong đó, phí thẩm định cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc BVTV là 600.000 đ/lần; thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc BVTV 6 triệu đồng/lần; thẩm định cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV 800.000 đ/lần.

Các trường hợp được miễn phí kiểm dịch thực vật gồm:

- Kiểm dịch lô hàng giống dùng cho nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong trường hợp khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 1kg (hạt giống), nhỏ hơn hoặc bằng 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) đối với 1 chủng loại giống cho 1 lần nhập khẩu, xuất khẩu.

- Kiểm dịch sản phẩm thực vật xách tay nhập khẩu để sử dụng trong thời gian đi đường.

- Kiểm dịch thực vật theo nghi thức ngoại giao khi xuất cảnh, nhập cảnh.

- Kiểm dịch thực vật phục vụ các sự kiện của quốc gia.

- Kiểm dịch thực vật làm quà tặng của nguyên thủ quốc gia.

- Kiểm dịch thực vật xuất khẩu vào các thị trường mới mở.

BẠN NHÀ NÔNG