19,8ha cam sành trồng theo hướng hữu cơ

Cập nhật, 17:02, Thứ Tư, 19/02/2020 (GMT+7)

Xã Hựu Thành (Trà Ôn) hiện có 538ha trồng cam sành và 600ha trồng lúa phù hợp với quy hoạch sản xuất của xã. Trong đó, có 19,8ha cam sành trồng theo hướng hữu cơ và thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất. Sản phẩm cam sành đạt chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có nhãn mác thương hiệu hàng hóa.

Xã có Hợp tác xã (HTX) Cam sành organic Trà Ôn hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012. HTX có doanh thu và lợi nhuận năm 2019 cũng như hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp. Hiện, xã đã được công nhận đạt tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Để xây nông thôn mới nâng cao về tổ chức sản xuất, thì xã phải có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012; có mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ và thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất; có sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được chứng nhận sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có nhãn mác thương hiệu hàng hóa…

NGUYỄN PHƯƠNG