Xã Thuận An

Thu nhập cao hơn 1,4 lần so các xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật, 17:03, Thứ Tư, 19/02/2020 (GMT+7)

 

Xã Thuận An hiện có thu nhập bình quân đầu người cao nhất so các xã xây nông thôn mới trong toàn tỉnh.
Xã Thuận An hiện có thu nhập bình quân đầu người cao nhất so các xã xây nông thôn mới trong toàn tỉnh.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã Thuận An (TX Bình Minh) đạt 64,14 triệu đồng/năm, cao gấp 1,33 lần so thời điểm công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (là 47,87 triệu đồng/năm), cao hơn 1,4 lần so các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Đạt được kết quả trên là nhờ, xã thực hiện tốt “Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng.

Năm 2017 đến nay, xã đã vận động chuyển 125,94ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị và chuyển 16,13ha sang màu chuyên canh. Đến nay, diện tích đất nông nghiệp của xã là 1.648ha; trong đó đất trồng lúa 603,36ha, đất chuyên màu 296,34ha, đất trồng cây ăn trái 469,64ha.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN