Nuôi cá lồng bè phấn đấu đạt 20.000 tấn/năm

Cập nhật, 04:30, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Để tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả “Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017- 2020, tầm nhìn đến năm 2030”,

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển nuôi cá lồng bè theo hướng kinh tế hợp tác và chuỗi liên kết sản xuất bền vững giai đoạn 2018- 2020, định hướng đến năm 2030”.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2018- 2020: Thể tích nuôi thủy sản lồng bè của tỉnh đạt ổn định từ 260.000- 300.000m3, với sản lượng trung bình 15.000- 18.000 tấn/năm;

Có 30% cơ sở sản xuất theo hình thức kinh tế hợp tác theo hướng tổ chức chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, đạt chứng nhận VietGAP và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng an toàn thực phẩm;

giai đoạn 2021- 2030: thể tích nuôi thủy sản lồng bè của tỉnh đạt ổn định từ 300.000- 350.000m3, với sản lượng trung bình 18.000- 20.000 tấn/năm;

có 50% cơ sở sản xuất theo hình thức kinh tế hợp tác theo hướng tổ chức chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ, đạt chứng nhận VietGAP và đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng an toàn thực phẩm.

Địa bàn phát triển nuôi tập trung cho huyện Long Hồ và TP Vĩnh Long, ngoài ra còn có một số huyện có quy hoạch nuôi lồng bè như Mang Thít.

MINH DUY