Phát triển 9 trang trại nuôi gà gia công

Cập nhật, 05:41, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Trong 10 trang trại sản xuất nông nghiệp ở huyện Trà Ôn hiện nay, có 9 trang trại chăn nuôi gà. Trong đó, có 3 trang trại nuôi gia công gà thịt, 6 trang trại nuôi gia công gà hậu bị với lợi nhuận thu được 3.000-10.000 đ/con gà/đợt nuôi.

Các trang trại gà tập trung nhiều ở các xã Tích Thiện, Thiện Mỹ,...

Đánh giá của huyện Trà Ôn về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế tập thể tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Toàn huyện có 13 hợp tác xã (9 ở lĩnh vực nông nghiệp, 4 phi nông nghiệp), tăng 3 hợp tác xã. Một số hợp tác xã hoạt động có doanh thu và lợi nhuận và chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp với cây lúa, cam sành, dịch vụ nông nghiệp.

TƯỜNG VÂN