Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 129 triệu đồng/ha/năm

Cập nhật, 14:17, Thứ Năm, 05/01/2017 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu mà ngành nông nghiệp huyện Tam Bình đang hướng tới trong năm 2017 nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững.

Theo đó, sẽ giảm 2% diện tích trồng lúa; tiếp tục duy trì nhân rộng mô hình lúa hữu cơ, cánh đồng mẫu lớn; cơ cấu mùa vụ theo hướng 2 lúa- 1 màu hoặc 2 lúa- 1 cá; đảm bảo 98% áp dụng biện pháp “3 giảm, 3 tăng”, cơ giới khâu làm đất và sau thu hoạch đạt 99,8% diện tích.

Bên cạnh, đẩy mạnh vận động trồng màu, nhất là màu chuyên canh với diện tích 5.300ha; phát triển vườn cây ăn trái 7.800ha, mở rộng trồng cam sành ở những nơi có điều kiện và theo quy hoạch; đồng thời tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi thủy sản với giá trị nuôi trồng thủy sản đạt 184 tỷ đồng.

Năm qua, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 128,7ha, tăng 0,16% so cùng kỳ; toàn huyện đã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trên 18,4ha với lợi nhuận mô hình cao hơn bên ngoài từ 2- 2,5 triệu đồng/ha; xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết bao tiêu sản phẩm với diện tích 57,8ha, thu hút 53 hộ nông dân tham gia.

XUÂN TƯƠI