Đã có nhãn hiệu "bưởi da xanh Vũng Liêm"

Cập nhật, 06:00, Thứ Năm, 15/12/2016 (GMT+7)

Ngày 29/7/2016, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Bưởi da xanh Vũng Liêm” và hình, loại nhãn hiệu tập thể cho Hội Nông dân huyện Vũng Liêm.

Bưởi da xanh thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu là bưởi da xanh ruột hồng. Giấy chứng nhận nhãn hiệu “Bưởi da xanh Vũng Liêm” và hình có hiệu lực trong vòng 10 năm, kể từ ngày 24/9/2015.

Theo Hội Nông dân huyện Vũng Liêm hiện các địa phương có hội viên nông dân trồng bưởi da xanh tập trung như Quới Thiện, Thanh Bình, Trung Chánh, Trung Hiệp, Trung Thành Đông, Quới An, Trung Thành Tây, Trung Nghĩa, thị trấn Vũng Liêm.

Ở các địa phương này có trên 326ha bưởi da xanh, với đặc trưng của từng loại bưởi da xanh ruột hồng được ngành nông nghiệp công nhận, cho phép sản xuất và được sản xuất theo quy trình kỹ thuật khuyến cáo.

ĐÀO NHIỄN