VŨNG LIÊM

Hỗ trợ nông dân chuyển đổi 248ha đất lúa sang cây màu

Cập nhật, 08:00, Thứ Sáu, 26/12/2014 (GMT+7)

Để tăng thu nhập cho bà con nông dân và khuyến khích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, huyện Vũng Liêm có kế hoạch hỗ trợ nông dân chuyển đổi 248ha đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu.

Kinh phí hỗ trợ cho việc chuyển đổi cây trồng ở diện tích trên là 496 triệu đồng. Cũng theo kế hoạch trên, diện tích đất chuyển đổi này sẽ được thực hiện ở các xã Tân An Luông, Quới An, Trung Thành, Trung Hiệp, Tân Quới Trung, Trung Chánh và thị trấn Vũng Liêm. Đây cũng là những địa phương hiện có nhiều nông dân sản xuất cây màu của huyện.

Năm 2014, nông dân Vũng Liêm đã xuống giống được 2.952ha màu, đạt 105,4% kế hoạch năm, tăng 345ha so với năm 2013; trong đó có 1.059ha được trồng xen trên đất lúa.

TRỌNG DÂN