CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH

Tiếp tục phòng chống bệnh chổi rồng trên cây nhãn đúng hướng

Cập nhật, 09:07, Thứ Tư, 31/12/2014 (GMT+7)

Thời gian qua, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh tiếp tục phòng chống bệnh chổi rồng trên cây nhãn đúng hướng.
 
Theo đó, với vườn nhãn còn tốt, bệnh nhẹ thì tiếp tục chăm sóc và phòng trị theo quy trình của Cục Bảo vệ thực vật; phối hợp với các viện, trường tiếp tục nghiên cứu, tìm biện pháp phòng chống bệnh có hiệu quả.
 
Đối với vườn nhãn già cỗi, khó phục hồi thì khuyến cáo nông dân nên chuyển sang cây trồng khác (nhãn xuồng cơm vàng, bưởi da xanh, cam,...) theo quy hoạch vùng ăn trái. Đồng thời, khi trồng hướng dẫn nông dân áp dụng đúng các kỹ thuật tiên tiến, sử dụng giống xác nhận và thiết kế vườn đúng cách.

Trong năm 2014, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức nhiều mô hình trình diễn quản lý bệnh chổi rồng đạt hiệu quả cao 80- 85% ở một số địa phương như các xã: Phú Thành, An Phước, Chánh An, Bình Hòa Phước.
 
Song, hiện dịch bệnh chổi rồng vẫn còn xảy ra, nông dân chưa tích cực phòng trị là do tiêu thụ gặp khó khăn, giá cả bấp bênh, nông dân lo ngại lỗ vốn khi đầu tư thực hiện phòng trị bệnh theo quy trình của Chi cục Bảo vệ thực vật.

BÙI THANH