Năm 2014: Chứng nhận nhiều mô hình nuôi thủy sản theo quy trình tiên tiến

Cập nhật, 08:00, Thứ Sáu, 26/12/2014 (GMT+7)

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, trong năm 2014, đã chứng nhận cho 13 cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy trình tiên tiến với tổng ao, hầm nuôi là 86,85ha.

Trong đó có 9 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm (69ha) được chứng nhận GlobalGAP/ASC, 2 cơ sở sản xuất giống cá tra được chứng nhận GlobalGAP (diện tích 6,3 ha), 3 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm (8,4ha) được chứng nhận VietGAP, và 1 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm (3ha) được chứng nhận BMP.

Kết quả chứng nhận nhằm khuyến khích hộ nuôi, cơ sở nuôi thủy sản từng bước sản xuất theo hướng tiên tiến, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng và uy tín sản phẩm nuôi thủy sản đầu ra trên thị trường.

MỸ TRUNG