Quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

Cập nhật, 10:48, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, gồm lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ.

Theo đó, mức thu đăng ký thường trú là 20.000 đ/lần đối với công dân nộp hồ sơ trực tiếp và 10.000 đ/lần với công dân nộp hồ sơ online. Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú cho cá nhân, hộ gia đình thì mức phí lần lượt là 15.000 đ/lần trực tiếp và 7.000 đ/lần online. Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú theo danh sách thì mức thu lần lượt là 10.000 đ/người/lần trực tiếp và 5.000 đ/người/lần online. Tách hộ là 10.000 đ/lần trực tiếp và 5.000 đ/lần online.

Thông tư cũng quy định các trường hợp miễn lệ phí cụ thể và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/2/2023.

NGUYỄN NGỌC SƠN