Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023

Cập nhật, 05:55, Thứ Năm, 12/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Theo UBND tỉnh, năm 2023, các cấp, các ngành cùng nỗ lực, vượt khó khăn, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội; các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

triển khai hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh, ổn định xã hội.

Các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gồm: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8%; GRDP bình quân đầu người 77,2 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất khẩu 750 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 17.500 tỷ đồng.

Tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 10 bác sĩ và 31,5 giường (không tính trạm y tế); tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,41%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ đạt 21,67%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,2% dân số; số xã đạt chuẩn NTM tăng thêm là 5 xã.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung khu vực đô thị đạt 99,2%, khu vực nông thôn đạt 95%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 95%, khu vực nông thôn đạt 82%; tỷ lệ chất thải, nước thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn đạt 100%.

CÔNG NGÔN