Ngành thuế: vượt khó để tăng trưởng

Cập nhật, 12:09, Thứ Tư, 11/01/2023 (GMT+7)
Ngành thuế tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế, doanh nghiệp và nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu ngân sách.
Ngành thuế tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người nộp thuế, doanh nghiệp và nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu ngân sách.

(VLO) “Với sự nỗ lực, toàn ngành thuế đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh” - đó là đánh giá của ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh về những kết quả đạt được của ngành thuế trong năm qua.

Khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách

Trong năm qua, ngành thuế đã tích cực giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với tổng thuế miễn, giảm, gia hạn nộp thuế trên 800 tỷ đồng.

Đồng thời, ngành thuế tỉnh còn thực hiện hóa đơn điện tử đạt trước thời gian quy định của Tổng cục Thuế; thực hiện ứng dụng, đồng bộ hóa công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế nhằm nâng cao năng lực quản lý thuế theo hướng hiện đại cũng như góp phần tiết giảm chi phí thuế cho người nộp thuế và thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Văn Danh, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 do cơ quan thuế quản lý là 5.609 tỷ đồng, đạt 114,4% so dự toán, tăng 1,87% so cùng kỳ.

Trong đó, 15/17 nguồn thu đạt, vượt mức độ dự toán như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 103,72%; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 100,27%;

thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 107,81%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 116,3%; lệ phí trước bạ đạt 131,62%...

Tỉnh có 9/9 đơn vị thu hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

“Nhìn lại công tác thu NSNN năm qua với kết quả đã đạt được trong điều kiện hết sức khó khăn, ngành thuế đã chủ động tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn kết thống nhất ý chí trong nội bộ, có nhiều biện pháp, giải pháp khai thác tăng thu hiệu quả,… góp phần tích cực cho toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao cũng như đảm bảo cân đối thu chi ngân sách địa phương” - ông Danh cho biết thêm.

Tuy nhiên, vẫn còn 2/17 nguồn thu không hoàn thành so dự toán; cơ cấu nguồn thu chưa chuyển dịch theo hướng bền vững, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và xổ số còn chiếm tỷ trọng lớn;

kết quả thu nợ năm trước chuyển sang chưa đạt như kế hoạch đề ra; công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan có tổ chức thực hiện nhưng kết quả khai thác tăng thu qua công tác phối hợp chưa cao.

Nên vẫn còn một số ngành nghề kinh doanh được đánh giá là thất thu, chưa được khắc phục tốt như kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản.

Nhiều giải pháp thu ngân sách trong năm 2023

Năm 2023, theo Cục Thuế, trước tình hình lạm phát, nguy cơ suy thoái kinh tế, xung đột vũ trang… tiếp tục sẽ là những khó khăn thách thức chung cho sự phục hồi, phát triển kinh tế, nên dự báo công tác thu NSNN sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Văn Sơn - Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao thu 5.416 tỷ đồng.

Do đó, Cục Thuế sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, khai thác tăng thu tại các chức năng quản lý thuế như: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế; đẩy mạnh công tác quản lý nợ, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ; triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoáng sản…

Song song đó, sẽ tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu... để đưa ra biện pháp quản lý, khai thác phù hợp, hiệu quả.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao, Chủ tịch UBND tỉnh - Lữ Quang Ngời yêu cầu, ngành thuế tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu NSNN; thực hiện phương châm thu đúng, thu đủ, không để thất thu cũng như không để xảy ra tình trạng lạm thu;

thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế đảm bảo chiều rộng, chiều sâu đến tận doanh nghiệp, người nộp thuế… phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt, kịp thời chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho người nộp thuế trong việc giảm, giãn, xóa nợ thuế; tạo lòng tin của doanh nghiệp vào Chính phủ, địa phương và ngành thuế, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển để nuôi dưỡng nguồn thu cho những năm tiếp theo.

Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi trốn thuế, gian lận thuế tạo sự đồng thuận và tiền đề trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, trên cơ sở đó tuyên truyền vận động khai thác những nguồn thu phát sinh mới để bù đắp hụt thu NSNN.

Bài, ảnh: TRÀ MY