Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng thông suốt, an toàn

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 10/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, trong năm 2022, các ngân hàng thương mại đảm bảo tuân thủ các quy định trong hoạt động thanh toán thẻ và ATM; thực hiện tốt an ninh và an toàn hoạt động ATM hàng ngày, cuối tuần, lễ, tết.

Đồng thời, thực hiện cảnh báo khách hàng các thủ đoạn lừa đảo bằng nhiều hình thức như trực tiếp khi đến giao dịch, nhắn tin, trên mạng xã hội...

Thường xuyên chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại phân công bộ phận chuyên môn giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống ATM/POS đảm bảo đúng theo quy định.

Đến nay, toàn tỉnh có 116 điểm giao dịch của các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân.

Ngoài ra, còn có chi nhánh tổ chức tài chính vi mô (CEP), văn phòng công ty tài chính VPB SMBC, xe giao dịch lưu động của Agribank Vĩnh Long và 801 điểm giới thiệu dịch vụ của 8 công ty tài chính tiêu dùng đang hoạt động, đáp ứng được các nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng góp phần hạn chế tín dụng đen.

LÝ AN