Gần 28 tỷ đồng đầu tư sửa chữa đê bao kênh Truyền Giồng

Cập nhật, 11:00, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)

Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa đê bao kênh Truyền Giồng (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn) vừa được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt.

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm kết hợp với các công trình hiện có, hình thành hệ thống bờ bao các tiểu vùng để giảm ngập cho khu vực dự án; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển nông thôn bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo mục tiêu giảm nghèo trong khu vực dự án; xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo môi trường, góp phần xây dựng NTM.

Công trình dài 9.948m, mặt đê bao rộng từ 3 - 3,5m, mặt đan rộng từ 2 - 2,5m. Dự án có tổng kinh phí đầu tư gần 28 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp - PTNT làm chủ đầu tư, từ nguồn vốn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ 2022 - 2025.

NGUYÊN KHANG