Trên 30 tỷ đồng giúp nông dân phát triển sản xuất

Cập nhật, 13:40, Thứ Tư, 14/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo Hội Nông dân tỉnh, để tạo nguồn lực giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh do - anh giỏi giai đoạn 2017 - 2022”, các cấp hội tích cực vận động xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng gần 30,2 tỷ đồng, thực hiện 223 dự án có 2.377 hộ tham gia.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo nguồn lực giúp cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giúp phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả to lớn.

Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh và 8 hội nông dân cấp huyện đều đã được UBND cùng cấp phê duyệt đề án tổ chức thực hiện.

NGUYỄN PHƯƠNG