Hỗ trợ xây dựng 64 mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Cập nhật, 15:48, Thứ Ba, 11/10/2022 (GMT+7)

Theo Hội Nông dân tỉnh, đầu năm đến nay các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng 64 mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị.

Hội nông dân các cấp đã phối hợp với ngành nông nghiệp, trạm khuyến nông, các công ty, các nhà khoa học... tổ chức cho nông dân tiếp cận sản xuất nông nghiệp ứng dụng trình độ công nghiệp thông qua hội thảo, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới cho hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh còn phối hợp với các ngành đưa sản phẩm nông nghiệp của các hộ kinh doanh, HTX, tổ hợp tác lên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn để quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Hiện, hội tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn cho hội viên, nông dân sản xuất chọn lựa những mặt hàng sản xuất có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với thị trường tiêu thụ; thành lập tổ hợp tác, HTX sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất. Đồng thời, xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ, kinh doanh.

THỤY VŨ